Ajankohtaista

Kursun Erä ry:n  Sähköposti       kursun.erary@gmail.com

Kursun Erä ry:n  HIRVIPEIJAISET su 17.10.2021 klo 12.00-15.00 Kursun kirkossa. Hirvenlihan huutokauppa klo 14.00. Maanvuokraajat ja seuranjäsenet perheineen tervetuloa. Johtokunta

Kursun Erä ry järjestää hirvenlihojen leikkuutalkoot pe 15.10 klo 17.00 alkaen hirvivajalla.

Kursun Erä ry siirtää jäsenmaksujen perinnän sähköpostiin. Eli jäsenet joilla on sähköposti, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne Kursun Erän sähköpostiin.

Kursun Erän linnunpyynti aluekartan koodi omariistaan on DGF72DXBEQ Tämä koodi toimii myös Tracker, Ultracom ja B bark ohjelmissa.

Karhunp yynti sopimus Jaurun Erä v. 2021

Jos pyyntitilanteessa karhu menee Jaurun Erän alueelle. Tulee tehdä Ilmoitus Jouni Jussilalle puh. 040-7378942 ja suorittaa etukäteen lupamaksu 10 €/vrk. Jaurun Erän tilille FI16 5409 0040 0137 38. Pyynnissä pitää olla Jaurun Erän jäsen mukana. Kaatolupamaksu 100 €
Jaurun Erän jäsenillä on pyyntitilanteessa samanlainen oikeus maksamalla Kursun Erän tilille (FI80 5409 0020 0253 48) lupamaksu 10 €/vrk ja mahdollisen kaadon jälkeen kaatolupamaksu 100 €. Ilmoitus tehtävä Juhani Myllykankaalle puh. 040-7437783. Pyynnissä oltva Kursun Erän jäsen mukana. (Kuitti maksusta tulostettava ja pidettävä mukan pyynnissä).

Karhunpyynti sopimus Kursun Erän jäsenille Kaitaselän- ja Salmivaaran Erä:n alueilla.

Maksamalla seuran tilille 10 €/vuosi tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48 (viitteellä) Karhunpyynti lupa v. 2021 olet oikeutettu menemään karhun pyyntiin Kaitaselän ja Salmivaaran Erän alueelle. Ilmoitus tehtävä. Kaitaselän Erä Olli Niemelä 040 5153798 ja Salmivaaran Erä Kari Hartikainen 040 5629953. Vastaavasti Kaitaselän- ja Salmivaaran Erän jäsenillä on samallainen oikeus  tulla karhunpyyntiin Kursun Erän alueelle. Kaatolupamaksu 100€. (Kuitti maksusta tulostettava ja pidettävä mukan pyynnissä).

KARHUNPYYNTI LUPIA MYYDÄÄN KURSUN ERÄN ALUEELLE, MAKSAMALLA SEURAN TILILLE 50 €  JA MAHDOLLISEN KAADON JÄLKEEN KAATOLUPA 100 € (tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48) OLET OIKEUTETTU PYYTÄMÄÄN KARHUA SEURAN ALUEELLA TÄMÄN PYYNTIKAUDEN AJAN NIIN KAUAN KUN KIINTIÖSSÄ ON LUPIA. HUOM SEURAN JÄSENEN ON OLTAVA PYYNNISSÄ MUKANA.

Vesilintujen pyyniltä on rauhoitettu Koti- Keski- ja Pääjärvi, muuissa vesistöissä sallittu.

Vesilinnunpyynti lupat.

Vesilinnunpyyntilupa 5€ vrk / 25€ vko ja kausilupa 50€.
Seuran jäsen tulee olla mukana metsästyksen aikana.
Voit maksaa luvan seuran tilille, ja tulosta kuittin maksusta todisteeksi.
Tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48

Jänis ja ketunpyynti luvat.

Jänis ja ketunpyyntilupa 5€ vrk / 25€ vko ja kausilupa 50€. Seuran jäsen tulee olla mukana metsästyksen aikana.
Voit maksaa luvan seuran tilille, ja tulosta kuittin maksusta todisteeksi.
Tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48

RAUHOITUSALUEET : SALMENKANGAS KOULU YMPÄRISTÖINEEN KUULUU RAUHOITUS ALUEESEEN: JA TULEE OTTAA HUOMIOON METSÄSTYSREISSUA SUUNNITELLESSA. MUUT ALUEET: KURSUNTIEN ITÄISEN LIITTYMÄN-KURSUNTIEN LÄNTISEN LIITTYMÄN- VALTATIEN JA KURSUNTIEN VÄLINEN ALUE KAIKELTA RIISTALTA, POIS LUKIEN HIRVEN METSÄSTYS. KURSUNJÄRVI- HAUTAUSMAA-TUURAKOSKI- KOIVUTÖRMÄ- AROVAARANTIE- SALMENKANGAS.