Ajankohtaista

Kursun Erä ry:n  Sähköposti       kursun.erary@gmail.com

JOHTOKUNNAN KOKOUS 3.12.2018

4§ Hirvenpyynti pyyntikauden loppuun saakka

Keskusteltiin jäljellä olevasta pyynnistä. Pyynti vaikeutuu sää- ja lumiolosuhteiden myötä. Seuralle on tärkeää, että saadaan kaikki luvat käytettyä. Yksitysmaille on edelleenkin jäämässä vahva hirvikanta.
Päätettiin, että pyyntiseurueet voivat seurueiden b-johtajien johdolla pyytää jäljellä olevat pyyntiluvat oman harkintansa mukaan yksityismailla tai valtion mailla ja velvoitetaan a-johtaja huomioimaan pyyntiä järjestäessä edellä mainittu seurueille myönnetty oikeus. Päätöksen perustelu: 1) seuran etu on, että kaikki hirvenluvat tullaan käyttämään, 2) hirvien jäävä kanta jää korkeaksi yksityismailla, 3) sää- ja lumiolosuhteet vaikeuttavat jatkossa pyyntiä ja saanti täten vaikeutuu, 4) päätöksessä hirviluvista ei määrätä lohkojaosta ja 5) päätös hirvilupien pyynnistä kuuluu seuralle.
Osmo Kainulainen esitti, että jatketaan pyyntiä Sallan RHY:n suosituksen mukaan. Osmon esitystä ei kannatettu.

Karhunpyynti sopimus Jaurun Erä

Jos pyyntitilanteessa karhu menee Jaurun Erän alueelle. Tulee tehdä Ilmoitus Jouni Jussilalle puh. 040-7378942 ja suorittaa etukäteen lupamaksu 10 €/vrk. Jaurun Erän tilille FI16 5409 0040 0137 38. Pyynnissä pitää olla Jaurun Erän jäsen mukana. Kaatolupamaksu 100 €
Jaurun Erän jäsenillä on pyyntitilanteessa samanlainen oikeus maksamalla Kursun Erän tilille (FI80 5409 0020 0253 48) lupamaksu 10 €/vrk ja mahdollisen kaadon jälkeen kaatolupamaksu 100 €. Ilmoitus tehtävä Juhani Myllykankaalle puh. 040-7437783. Pyynnissä oltva Kursun Erän jäsen mukana. (Kuitti maksusta tulostettava ja pidettävä mukan pyynnissä).

Karhunpyynti sopimus Kursun Erän jäsenille Kaitaselän- ja Salmivaaran Erä:n alueilla.

Maksamalla seuran tilille 10 €/vuosi tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48 (viitteellä) Karhunpyynti lupa 2018 olet oikeutettu menemään karhun pyyntiin Kaitaselän ja Salmivaaran Erän alueelle. Ilmoitus tehtävä. Kaitaselän Erä Olli Niemelä 040 5153798 ja Salmivaaran Erä Kari Hartikainen 040 5629953. Vastaavasti Kaitaselän- ja Salmivaaran Erän jäsenillä on samallainen oikeus  tulla karhunpyyntiin Kursun Erän alueelle. Kaatolupamaksu 100€. (Kuitti maksusta tulostettava ja pidettävä mukan pyynnissä).

KARHUNPYYNTI LUPIA MYYDÄÄN KURSUN ERÄN ALUEELLE, MAKSAMALLA SEURAN TILILLE 50 €  JA MAHDOLLISEN KAADON JÄLKEEN KAATOLUPA 100 € (tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48) OLET OIKEUTETTU PYYTÄMÄÄN KARHUA SEURAN ALUEELLA TÄMÄN PYYNTIKAUDEN AJAN NIIN KAUAN KUN KIINTIÖSSÄ ON LUPIA. HUOM SEURAN JÄSENEN ON OLTAVA PYYNNISSÄ MUKANA. Myymättä vielä 10 lupaa.
(Kuitti maksusta tulostettava ja pidettävä mukan pyynnissä).

Vesilintujen pyyniltä on rauhoitettu Koti- Keski- ja Pääjärvi, muuissa vesistöissä sallittu.

Vesilinnunpyynti lupat.

Vesilinnunpyyntilupa 5€ vrk / 25€ vko ja kausilupa 50€.
Seuran jäsen tulee olla mukana metsästyksen aikana.
Voit maksaa luvan seuran tilille, ja tulosta kuittin maksusta todisteeksi.
Tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48

Jäniksenpyynti luvat.

Jänislupa 5€ vrk / 25€ vko ja kausilupa 50€. Seuran jäsen tulee olla mukana metsästyksen aikana.
Voit maksaa luvan seuran tilille, ja tulosta kuittin maksusta todisteeksi.
Tilin nro. FI80 5409 0020 0253 48

RAUHOITUSALUEET : SALMENKANGAS KOULU YMPÄRISTÖINEEN KUULUU RAUHOITUS ALUEESEEN: JA TULEE OTTAA HUOMIOON METSÄSTYSREISSUA SUUNNITELLESSA. MUUT ALUEET: KURSUNTIEN ITÄISEN LIITTYMÄN-KURSUNTIEN LÄNTISEN LIITTYMÄN- VALTATIEN JA KURSUNTIEN VÄLINEN ALUE KAIKELTA RIISTALTA, POIS LUKIEN HIRVEN METSÄSTYS. KURSUNJÄRVI- HAUTAUSMAA-TUURAKOSKI- KOIVUTÖRMÄ- AROVAARANTIE- SALMENKANGAS.